Transponuj +1   Transponuj -1

    V Á H A V Ě  P L Á P O L Á  MEDOVINA   **1484

    EMI           C        C    D      G 
1.   VÁHAVĚ PLÁPOLÁ,SVĚTÝLKO NADĚJE,PLAMEN MĚ UPOUTÁ,KDYŽ SVÍČKA HOŘÍ
           C    D    G      C    D     EMI 
    ČTU SI V NĚM PŘÍBĚHY LIDÍ,CO ZNÁM,PLAMEN MĚ UPOUTÁ,KDYŽ SVÍČKA HOŘÍ
        EMI        C          C    D     G 
   TISÍCKRÁT DOKOLA,DŘÍV NEŽ SE USMĚJE,KAŽDÝ Z NICH DOSTANE TO,PO ČEM TOUŽÍ
       C     D    G        C    D     C  EMI 
 KAŽDÝ Z NICH ZA SVÉ SNY MŮŽE SI SÁM,KAŽDÝ Z NICH DOSTANE TO,PO ČEM TOUŽÍ SÁM

         AMI       HMI       C       H7 
REF:  NĚKDO NÁM NAVLÉKÁ NA LÁŤKY U PLOTŮ VOSKOVÉ KORÁLKY NOCÍ A DNŮ
         EMI HMI     C  G       F        EMI 
    NIC NEŽLI HLEDÁNÍ DO KONCE ŽIVOTŮ,[:NIC NEŽLI HLEDÁNÍ DO KONCE SNŮ:]

2.  KDE JE TO NAPSÁNO,ŽE MÁŠ BÝT NAD VĚCÍ,KDYŽ NENÍ NIC CO BY ZA LÁSKU STÁLO
    A ZROVNA TEĎ PLAMEN PŘESTÁVÁ HŘÁT, KDYŽ NENÍ ...
    PÝCHA A NEROZUM,DIVÁCI ODVĚCÍ,MÍCHAJÍ KARTY DÁL ABY SE HRÁLO
 ZKOUŠEJÍ FINTY A NA HŮL TĚ BRÁT,MÍCHAJÍ KARTY DÁL ABY SE HRÁLO,NA KAŽDEJ PÁD
                                     REF:
3.   VÁHAVĚ PLÁPOLÁ,OBČAS SE ZACHVĚJE,PLAMEN SE TAKHLE MÝM MYŠLENKÁM DVOŘÍ
    VIDÍM I SVŮJ VLASTNÍ PŘÍBĚH V NĚM PLOUT,PLAMEN SE TAKHLE ....
   A KDYŽ NÁS NEZDOLÁ TO ŽITÍ BEZ DĚJE,V KOUŘI SI PŘEČTEME JAK ŽIVOT PROŽÍT
    SVÁZANÍ NAVZÁJEM DO PEVNÝCH POUT,V KOUŘI ...   JAK MU NEPODLEHNOUT