Transponuj +1   Transponuj -1

    N E C H C I  U Ž  T A K H L E  Ž Í T  OZVĚNA  **1473
 AMI G AMI          G     AMI       C   CMAJ7   E 
1.   PROČ VRACÍŠ SE,KDYŽ NEMÁŠ ŠANCI ŽÁDNOU,NA VÍNO ČISTÝ JAKO NOVEJ DEN
        DMI  G     AMI         G         E 
    OTEVŘI OČI A ZAČNI NOVOU STRÁNKU,VŽDYŤ KAŽDOU NOC ZTRÁCÍME JEDEN SEN

2.  NECHCI TI LHÁT,ŽE NEBYLO TO KRÁSNÝ,TENKRÁT SE HROZNĚ,HROZNĚ CHTĚLO ŽÍT
   TAK NEVĚŠ HLAVU,ŽE UŽ NECHCI ZPÁTKY,ŽE DÁL CHCI SAMA SVOJÍ CESTOU JÍT
         DMI    G      C     AMI 
REF:  NECHCI UŽ TAKHLE ŽÍT,HRU STEJNOU VĚČNĚ HRÁ-Á-ÁT
        DMI      G       E 
    A RÁNO KLOPÝTAT,KDYŽ VYPRCHÁ CHUŤ VÍNA
    K ČEMU JE TAKHLE ŽÍT,JEN Z DNEŠKA BEZ ZÍTŘKŮ-U-U
    SLOVA JAK PRÁZDNÁ DLAŇ,JINÁ NAHRADÍ

3.   VÍM BÝVÁ SMUTNÝ ZIMNÍ PROBUZENÍ, KDYŽ ČAS NÁM KRÁSNÝ TÝDNY ODTIKÁ
    NECHTĚJ MI LHÁT,ŽE VŠECHNO TRVÁ VĚČNĚ,Z KAŽDÉHO SNU SE JEDNOU PROCITÁ
                              REF: