Transponuj +1   Transponuj -1 A16

    D I V O K E J  H O R S K E J  T Y M I Á N   **1472

    D      G     D     G      D 
1.   DÁL ZA VOZEM SPOLU ŠLAPEM,NĚKDO RÁD A NĚKDO ZMATEN
        G    F#MI9   EMI       G       D   G D 
   KDO SE VRACÍ NENÍ SÁM,JE TO VĚC,KDYŽ PRO NÁS VONÍ,Z HOR DIVOKEJ TYMIÁN

2.   LÉTO ZŮSTAŇ DLOUHO S NÁMI,DLOUHO HŘEJ A SPAL NÁM RÁNY
    AŽ PO OKRAJ NAPLŇ DŽBÁN,JE TO VĚC ...

     G      D       G   F#MI9   EMI    G 
REF: PODÍVEJ,JAK MÁLO STAČÍ,KDYŽ DO VÁZY NATRHÁM,BÍLOU NOCÍ K MILOVÁNÍ ...
INSTR.
3.   DÁL ZA VOZEM,TRÁVOU,PRACHEM,NĚKDY KROKEM,NĚKDY TRAPEM,
    KDO SE VRACÍ DOMŮ K NÁM,JE TO VĚC ...  REF: PODÍVEJ ...