Transponuj +1   Transponuj -1

    V Í D E Ň  (VELBLOUDI) - ZNC          **1464

    C     AMI  DMI   G      C      AMI  DMI G 
1.   'VČEREJŠÍ 'DEN, ' JÁ VIDĚL VELBLOUDY, 'JAK MĚSTEM 'JDOU 'O - 'O
    TEN NEBO TEN, 'CO SE JIM TEĎ ASI , 'HONÍ   HLAVOU 'O - 'O
    C   AMI      DMI  G 
REF:[2X JDOU A KOLEM KOUKAJ,JDOU A KOLEM KOUKAJ ]
    C       AMI          F       G 
  [2X RAM TAM TA RA,RAM TAM TA RA RY RY, RAM TAM TA RA,RAM TAM TA RA RY RY

 2X  G G C AMI DMI G C AMI DMI G
           ŤAVA ŤAVA  S DÍVKOU
    1. REF.