Transponuj +1   Transponuj -1

    T Ě C H  P Á R  D N Í            **1380
    C            F        G       C 
1.   TĚCH PÁR DNÍ TAK KRÁSNĚ DLOUHÝCH, ZPÁTKY MÍT, CO ČAS SI VZAL,
               F       G 
    MŮŽU CHTÍT JEN, SLOVA POUHÝ JE NEVRÁTÍ
        C      F   G      C 
    TEĎ UŽ POZNÁM CENU TVOU A VÍM, ŽE NESLEVÍŠ,
       F      AMI       G 
    TO SI MŮŽU PŘÁT A HLEDAT DÁL TVŮJ SMÍCH

2.   VÍTR ODVÁL VŮNI KVĚTŮ, SLUNCE SKRYL ZA MRAKŮ PÁR,
    HLADIL ZJIHLÉ HLAVY STROMŮ A HŘÁL
    ZAS JEJ SLYŠÍM, TO UŽ ZNÁM, ZAS SE VRACÍ, PROČ, SE PTÁM,
    TO VÍ LÍP NEŽ JÁ, ŽE NAJÍT SE MUSÍM SÁM

3.   JDI A HLEDEJ SLUNCE ZÁŘ A SVOU MU NASTAV TVÁŘ,
    PAK SNAD POZNÁŠ, JAKÝ CÍL TEĎ MÁŠ
    DO DLANÍ HLAVU SKRÝT, CO SMÍM, SNAD JEN SNÍT
    A DÁL V DLANÍCH SVÝCH SLUNCE MÍT
4.=1. … F     C  F    C
     TĚCH PÁR DNÍ, TĚCH PÁR DNÍ