Transponuj +1   Transponuj -1

    J A P O N E Č K A                      **1378

    C      D     G7        C 
1.   V JOKOHAMĚ V PŘÍSTAVU, KDE NOC VLÁDNE TMOU,
    C      D     G7        C 
    LOUČIL SE TAM NÁMOŘNÍK SE SVOU DÍVENKOU
           F      C 
    [:A JAPONEČCE MALÉ SLZIČKY STÉKAJÍ,
            G           C 
    KDYŽ JEHO RETY RUDÉ SLOVA LÁSKY ŠEPTAJÍ:]
    C      D   G7            C 
2.   MÁ JAPONEČKO MALÁ, DŘÍV NEŽ ZVADNE SAKUR KVĚT,
    TVOJE LÁSKA NESKONALÁ PŘIVEDE MĚ K TOBĚ ZPĚT
    [:TA CHVÍLE ODLOUČENÍ ROZPLYNE SE JAKO DÝM
    A POTOM, DĚVČE MILÉ, BUDU NAVŽDY JENOM TVÝM:]

3.   BYL TO ALE NÁMOŘNÍK, CO PRO ŽENY ŽIL
    A V KAŽDIČKÉM PŘÍSTAVU Z ČÍŠE LÁSKY PIL
    [:NA JAPONEČKU MALOU UŽ DÁVNO ZAPOMNĚL,
    NA JEJÍ RETY RUDÉ, KTERÉ KDYSI LÍBAT SMĚL:]