Transponuj +1   Transponuj -1

    J I T R O  V C H Á Z Í  O K N E M             **1374
    C            F              C 
REF1:  JEŠTĚ LÁSKOU SVOU JSME VZNÍCENÍ, DÁVNO HVĚZDY VYPLY SVÍCENÍ
              G    F             C 
    A NÁPĚV NAŠÍ PÍSNĚ PŮLNOČNÍ JAK OZVĚNOU NÁM V UŠÍCH ZNÍ

REF2:  JEŠTĚ LÁSKOU SVOU JSME VZNÍCENÍ, VENKU CÍTÍŠ JARNÍ KLÍČENÍ
    A REFRÉN NAŠÍ PÍSNĚ STOUPÁ VÝŠ, MÁM TĚ RÁDA (RÁD A) TY TO VÍŠ
       F             FMI 
1. -  POD DEKOU JSME SCHOVANÍ, CHYTIT VESMÍR DO DLANÍ
      C             C7 
    A K TOBĚ HO SNÉST, MOC BYCH SI PŘÁL
       D7 
  +  TO JÁ PŘÁNÍ MÁM SKROMNÉ, BUĎ TU STÁLE JEN PRO MNE
       G 
    HNED TEĎ, I POTOM, I DÁL       REF1:

2. -  HLAVY MÁME V OBLACÍCH, KDYŽ SLYŠÍM TVŮJ TICHÝ SMÍCH,
    TAK TEP MI LÍTÁ NA KVADRÁT
  +  JITRO VCHÁZÍ K NÁM OKNEM, JEŠTĚ LÁSKY SI LOKNEM
    NEŽ STOP A BUDÍK JE KRÁL

REF1:  ... [:A NÁPĚV ...:]