Transponuj +1   Transponuj -1

    B U Ď  N A  M Ě  H O D N E J -ROHÁČI  **1362
    D       G     D 
1. +  ZŮSTAŇ STÁT A BUĎ NA MĚ HODNEJ, CO Z TOHO MÁŠ,
            G    D       A 
    ODKDY CHLAP SI NA RÁNY VKLÁDÁ ŽENSKEJ PLÁČ,
       D      D7      G      GMI 
    NEJSI BŮH A NEJSI SÁM, PTEJ SE POUT, PROČ UNIKÁM,
           D         A         D 
    TAK BUĎ NA MĚ HODNEJ, CO CHCEŠ VÍC, MŮJ SMÍCH SI CHRAŇ

2. +  TMOU ŠEL ĎAS A JÁ BYLA SAMA, ON V KOUTĚ HRÁL,
    TMOU ŠEL ĎAS A JÁ BYLA RÁDA, ŽE HO MÁM,
    PAK HO VZAL A ODVÁL SEN, NOC JE PRYČ, TY ZAPOMEŇ,
    TAK BUĎ NA MĚ HODNEJ, KOUKEJ, SVÍTÁ NOVEJ DEN
    D7   G             D 
REF:+ - VÍM, ŽE ĎAS JE NOCI KRÁL, PŘIJDE ZAS, KDE VČERA STÁL,
       E7            A 
    TY MĚ HLÍDEJ, JEN HLÍDEJ SI MĚ DÁL
   + TAK ZŮSTAŇ STÁT A BUĎ NA MĚ HODNEJ PRO DUŠI MOU,
    ZŮSTAŇ STÁT, KDYŽ STÍNY SE PLÍŽÍ MOU TMOU,
    OHNI DEJ, AŤ MŮŽE HŘÁT, TY SKLOŇ SE NÍŽ A MĚJ MĚ RÁD,
    TAK BUĎ NA MĚ HODNEJ, ZŮSTAŇ, ZŮSTAŇ U MĚ STÁT

3. -  JÁ NEBUDU STÁT A NEBUDU HODNEJ, TO BYCH SI DAL,
    UŽ NEVĚŘÍM, ŽE JSI VŠECH ŽENSKEJCH IDEÁL,
    KAŽDOU CHVÍLI ŇÁKEJ ĎAS, LÁMAT VAZ VŠEM NEMÁM ČAS
    A NEBUDU HODNEJ, PŮJDU V DÁL, UŽ MÁM PAS

4. -  TY TOKÁŠ SI DÁL A JÁ MÁM BEJT HODNEJ A MÍT TĚ RÁD,
    MÁM ZŮSTAT STÁT, TY DO PEKLA PŮJDEŠ S ĎASEM SPÁT,
    AŽ SE JEDNOU ZASTAVÍM, TAK UŽ SE TĚ NEZBAVÍM
    A BUDU TĚ TRÁPIT, PRO TVOU KRÁSU SE ŽRÁT   REF: