Transponuj +1   Transponuj -1

    M A L Ý  D Ů M  N A D  S K Á L O U            **1360
    D       F#MI   D     F#MI       
1.   MALÝ DŮM NAD SKÁLOU PŘÍPOMÍNÁ MALÝ HRAD,
         D              A7 
    SVOU SILUETOU TU VLÁDNE Z VÝŠKY SVÉMU OKOLÍ,
    ZUSTÁVÁM POD STŘECHOU, KDES MĚ LÁSKU UČIL ZNÁT,
                  D 
    UHÝBÁM PŘED SOUCITEM LIDI Z ÚDOLÍ
    KAŽDÝ STÍN A KAŽDÝ KOUT MÁ TVOU TVÁŘ A MÁ TVŮJ STYL
          D7        G 
    JÁ ZUSTÁVÁM TAM, KDE SE MŮŽU ROZHLÉDNOUT,
                   D 
    NA TOM VŠEM, CO TU MÁM, POZNÁVÁM, ŽES TU BYL,
         A7           D 
    NEŽ NAPRŠELY PŘÍVALY VOD A LÁSKU ODNES PROUD

2.   MALÝ DŮM NAD SKÁLOU NEMÁ ZVLÁŠTNÍ ZNAMENÍ,
    SNAD JEN TEN FAKT, ŽE JÁ TU ČEKÁM, NĚCO ZNAMENÁ,
    PŘED VCHODEM ZLATÝ DÉŠŤ A PŘED BRÁNOU KAMENI,
    TO JSOU SUVENÝRY NA TVÁ SLOVA PLAMENNÁ
    KAM JSI ŠEL A KTERÝ PROUD TVOJI LOĎ ODNÁŠÍ
    ZA OBZOR, KAM JÁ SE TĚŽKO DOSTÁVÁM,
    KOLIK LÁSEK POTKÁVÁŠ, VZPOMÍNEJ NA NAŠI,
    TA BYLA FAJN, TA BYLA FÉR A PATŘÍ STÁLE NÁM
    G          A7  D           G 
REF:  BÍLÝ PRAPOR V MYSLÍ MÁM A NAD STŘECHOU MI VLAJE DAL
    D        A7       G A7  H7   E 
    A JÁ PROSTĚ NEPŘIPUSTÍM, ŽE SES MI JEN ZDÁL

3.   MALÝ DŮM NAD SKÁLOU NA KAŽDÉHO NEČEKÁ,
    SVOU SILUETOU DAL VLÁDNE Z VÝŠKY SVÉMU OKOLÍ,
    ZUSTÁVÁM POD STŘECHOU, KDES MĚ LÁSKU UČIL ZNÁT,
    UHÝBÁM PŘED SOUCITEM LIDI Z ÚDOLÍ
    POSLOUCHEJ, CO HURIKÁN POVÍDA SI S VICHŘICI
    A VZPOMÍNEJ NA TEN DŮM NAD SKÁLOU,
    TADY MÁŠ ZÁTIŠÍ, NASAĎ ÚSMĚV ZÁŘÍCÍ
    A PRO HAPPY END NESTÁLOU LÁSKU PROMĚN VE STÁLOU