Transponuj +1   Transponuj -1

    U Ž  D L O U H O  N E J E L  ŽÁDNEJ VLAK -HOP TROP **1354

    C        DMI     C         DMI 
1.   UŽ DLOUHO NEJEL ŽÁDNEJ VLAK, JÁ LEŽEL V NÁSPU JENOM TAK
    C       AMI    DMI   G 
    POD ZPOLA VYVRÁCENOU TABULÍ,
    TAM NÁPIS DÁVNO SLOUPAL ČAS, KDE JSEM, TO VĚDĚL JENOM ĎAS
    A JÁ HLADOVEJ CPAL SE HRSTÍ HOŘKEJCH BOBULÍ

2.   VTOM ŇÁKEJ HLAS A DRUHEJ S NÍM BYL SLYŠET DIVNÝM NÁDRAŽÍM,
    JÁ V TÝLE CEJTIL STRACH, CO DO MĚ VJEL
    DVA MUŽI, MLADŠÍ POZDRAVIL A STARŠÍ ŽERTEM - COPAK`S PIL
    A PROČ TU LEŽÍŠ, ZEPTAT JAKO KDYBYCH SE TĚ SMĚL

    C              DMI          G 
REF:  JAK RÁD BYCH RUKU SVOJI VLOŽIL DO DLANĚ, CO KE MNĚ VZTÁH,
    C                 DMI           G 
    ČERT VEM, CO DÁVNO UŽ JSEM PROŽIL, ZASE STOJÍM PEVNĚ NA NOHÁCH

3.   TAK JSEM JIM TEDA VŠECHNO ŘEK, JAK VYDAL JSEM SE HLEDAT FLEK
    A CHTĚL SE DOMŮ VRÁTIT JAKO KRÁL
    JAK NA DRÁZE JSEM ZPRVU DŘEL, PAK STRHANEJ JEL NA SEVER
    A CO KDO CHTĚL, TAM NA KYTARU ZA PÁR ŠUPŮ HRÁL

4.   JÁ ROZMEJŠLEL SE SPOUSTU DNÍ, MÁM CHYTIT SI VLAK NÁKLADNÍ
    A NEBO POD NĚJ LEPŠÍ BYL BY SKOK
    VŽDYŤ NA NĚM ČERT VÍ, KAM BYCH JEL, ALE POD NÍM NIC NEVĚDĚL,
    CO BUDE ZÍTRA, ZA MĚSÍC A NEBO PŘÍŠTÍ ROK   REF: