Transponuj +1   Transponuj -1 C48

*^    N A  H A V L Í Č K O V Ě  N Á M Ě S T Í          **1351

    DMI      C      DMI       C 
1.   NEBOJÍM SE TO SLOVO ŘÍCI, SNÍM O TOM JAKO O ŠTĚSTÍ,
    DMI       C     DMI    C    DMI 
    BYLO TO V PARKU PŘED RADNICÍ NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ
    B        C      B       C 
    HAVLÍČEK MÁ TAM SOCHU Z KOVU A HROZIL MĚSTU HABSBURKOVU
    DMI   C      DMI 
    RUKOU SEVŘENOU DO PĚSTÍ

2.   ŽE HŘÍCH JE OMYL VZNIKLÝ Z TOUHY, DĚLATI DOBRO TENKRÁTE,
    TUŠENÍ NEMĚL ŠKOLÁK POUHÝ, JEŠTĚ TĚ NEZNAL, SOKRATE
    A RŮŽE CHLAPEC HODNÝ VCELKU KRADL PRO SLEČNU UČITELKU,
    CHODIL JSEM ASI DO PÁTÉ

3.   A U TÉ SOCHY NA ZÁHONKU, KDYŽ TMA SE VKRADLA DO ULIC,
    NEKVETLY DLOUHO NA SVÉM STONKU, BEJVÁVALO NÁS ASI VÍC
    SCHOVÁVAL JSEM JE POD STARÉ NECKY A PŘED MAMINKOU POKRYTECKY
    TVÁŘIL JSEM SE JAKO BY NIC

4.   VE TŘÍDĚ PRVNÍ BYL JSEM RÁNO A VSTŘÍC JSEM UČITELCE ŠEL,
    KRADENÉ BYLY, NEVÍDÁNO, DNESKA UŽ BYCH TO NEUMĚL
    NIC NETUŠÍC, NĚŽNĚ JE KLADLA DO VODY NA KRAJ UMYVADLA
    [:A JÁ SE ŠTĚSTÍM PŘITOM CHVĚL:]