Transponuj +1   Transponuj -1 C61

    P O S L E D N Í  V Í K E N D                **1350
    G 
    H   H  C D   D C   H  H A  G   G A H 
1.   TAM V HLUBOKEJCH LESÍCH ZNÁM JEDEN LOM S PŘEVISEM,
            G7    C     G 
    H C D  D E  F 
    CO JE NA SKÁLE HRAD KŘIVOKLÁT, KŘIVOKLÁT,
        D        C           G     D     G 
    KAŽDEJ PÁTEK PŘED VÁNOCEMA JEZDÍME TAM NA SVŮJ KEMP PŘÍRODĚ SBOHEM DÁT

2.   NÁŠ BYLO PĚT, BYLA PŮLNOC A_ZÁŘ OHNĚ PADÁ NA JISKŘÍCÍ SNÍH,
    JAK TO PSAL ANDERSEN
    JÁ JSEM Z DÁLKY SE DÍVAL,JAK NÁHLE SE POHNULA ZEM A VÍTR HNAL 
    PRACH AŽ SEM
    G7    C                   G 
REF:  VRAŤ MI ZPÁTKY TEN VÍKEND, AŤ VRÁTÍ SE ZAS KAMARÁDI,
        C                   G 
    ZASTAV PLÁČ, ŘEKNI, NAČ, POKAŽDÝ KLUKY RIZIKO SVÁDÍ,
          D             C 
    VŽDYT JÁ JE ZNAL, BYL TO JACK, BYL TO TOM,
              G     D      G  G7 
    BYL TO DAN A BYL TO JOE A NAJEDNOU JSEM TU SÁM
    A TAK DÁL ŠLAPU SNÍH, NEVÍM VŮBEC, PROČ DEJCHÁM A KOUKÁM,
    JESTLI DÁL JEŠTĚ SMÍM DO OČÍ JARNÍM DÍVAT SE LOUKÁM,
    VŽDYT JÁ JE ZNAL ...

3.   VÁL SEVERÁK, JÁ JSEM ŠEL NA SVŮJ VLAK,
    DO OČI VÍTR MI VLOČKY HNAL SNÉHOVÝ, SNÉHOVÝ,
    VE STOPÁCH ZA SEBOU JAKO BYCH VARHANY SLYŠEL HRÁT LEDOVÝ, LEDOVÝ

4.   JÁ NEVÍM SÁM, KDO TAM SPAL KOLIKRÁT,
    TEĎ TAM ZŮSTANOU POD SKÁLOU SPÁT OSTATNÍ VĚČNEJ SEN,
    ŽIVOT SÁM NEMOH LÍP TENHLE VÍKEND SVŮJ SCÉNÁŘ SNAD PSÁT,
    ŠKODA JEN, ŽE ZŮSTAL STÁT   REF: