Transponuj +1   Transponuj -1

    D Í V K A, C O  S E  S M Á L A JAK CHAPLINŮV KID  **1345
    G 
1.   TAHLE CESTA VEDLA K BRODU, ŘEKA MĚLA MODROU VODU,
          EMI     AMI 
    KYTARA TU ZNĚLA, JAK MÁ SPRÁVNĚ ZNÍT,
         C           AMI 
    TAM, KDE TA KYTARA ZNĚLA, BARVU VODY V OČÍCH MĚLA
    D      D7      G 
    DÍVKA, CO SE SMÁLA JAK CHAPLINŮV KID

    DLOUHÉ DNY SE SE MNOU SMÁLA, JÁ BYL S NI A ONA ZRÁLA,
          G7      C 
    JAKO ZRAJE VÍNO, NEŽ SE MŮŽE PÍT
    C                G 
REF1:  STROMY MĚLY VŮNI STROMŮ, ŽÁDNÁ Z CEST NEVEDLA DOMŮ
    AMI       D7      G 
    S DÍVKOU, CO SE SMÁLA JAK CHAPLINŮV KID

2.   KAŽDÉ LÉTO JSEM TAM CHODIL, ŠPÍNU MĚST ŽE SEBE SHODIL,
    U TÉ ŘEKY MOH JSEM ZPÍVAT, MOH JSEM SNÍT,
    VĚDĚL JSEM, PROČ NA NI ČEKÁM, BYLA CESTOU K ČISTÝM ŘEKÁM,
    DÍVKA, CO SE SMÁLA JAK CHAPLINŮV KID
    A PAK ČAS NÁM ZKŘÍŽIL CESTU, JÁ ŠEL K ŘECE, ONA K MĚSTU,
    MĚSTO VZALO JI A DOKÁZALO SKRÝT
REF2:  ŘEKA BARVU VODY NEMÁ A MÁ KYTARA JE NĚMÁ,
    DÍVKO, CO SES SMÁLA JAK CHAPLINŮV KID

3.   VÍM, ŽE ZPÍVÁM PÍSEŇ MARNOU, LIDÉ DŘÍV NEŽ STROMY STÁRNOU,
    ŘEKA BARVU NEMÁ, CO BY MĚLA MÍT,
    STÁLA SE I S DÍVKOU ZMĚNA, JISTĚ JE Z NI DÁVNO ŽENA
    A UŽ BUDE JISTÉ NĚKDE S NĚKÝM ŽÍT
    JÁ TO VÍM A PŘESTO PŘECE CHODÍM DAL TOU CESTOU K ŘECE
    A SVÉ NOHY NUTÍM PROTI PROUDU JÍT

REF3:  HLEDAT DAL TEN ČISTÝ PRAMEN, HLEDAT, PROUDEM ŘEKY ZMÁMEN,
    DÍVKU, CO SE SMÁLA JAK CHAPLINŮV KID  REF1,2,3