Transponuj +1   Transponuj -1

    V E N  S E  D Í V E J                   **1340
    C       C7      F 
1.   VEN SE DÍVEJ A NESPI, VEN SE DÍVEJ A NESPI,
       C         G 
    KDYŽ NOČNÍ VLAK TĚ VEZE KE MNĚ,
        C     C7     F 
    KLAPOT KOL KLÍŽÍ OČI, POMOZ JIM, AŤ SE TOČÍ,
      C    G      C   C7 
    UŽ CÍTÍM, JAK SE CHVĚJE ZEMĚ

       F      C                   G 
REF:  JÁ TU ČEKÁM, JÁ TU ČEKÁM, CHODÍM SEM A TAM PO STARÉM NÁDRAŽÍ,
       C       C7     F 
    ČEKÁM JISKRY, ČEKÁM DÝM, ČEKÁM VLAK, O KTERÉM VÍM,
       C     G     C 
    ŽE TĚ ZAS KE MNĚ DOMŮ PŘIVÁŽÍ

2.   VEN SE DÍVEJ A NESPI, VEN SE DÍVEJ A NESPI,
    ŘEKNI PRŮVODČÍMU, ŽE SE VRACÍŠ DOMŮ,
    TAM, KDE ZNÁŠ KAŽDÝ KÁMEN, TAM, KDE ZNÁŠ ŘEKY PRAMEN
    A DOMOV MÁŠ VE STÍNU STROMŮ   REF:

3.   [:JEN SE DÍVEJ A NESPI:] JÁ TU ČEKÁM S KRAVATOU A V SAKU,
    DŘÍV JSEM SÁM DĚLAL CHYBY, TEĎ MI TVÁ LÁSKA CHYBÍ,
    TO POZNÁŠ, AŽ VYSTOUPÍŠ Z VLAKU   REF: