Transponuj +1   Transponuj -1

    S V Í T Á  N A D  V E L K O U  L O U Ž Í - URBÁNKOVÁ  **1320

    C        G           C 
1.   SVÍTÁ NAD VELKOU LOUŽÍ, USPAVAČ ZAVŘEL KRÁM,
    SVÍTÁ A MĚ TO SOUŽÍ, BŮH VÍ, KDE ZAS TĚ MÁM
    C                 G7 
    BÍLÝM KŘÍDLEM RACEK MÁVÁ, JE TAKY SÁM,
                     C 
    JÁ VÍM, ŽE SE TO STÁVÁ, A NEJEN NÁM
                  C7      F 
    PŘÍSTAV TEĎ UŽ TAKY VSTÁVÁ, VŠECHNY TAM ZNÁM,
    C        G        C 
    JÁ VÍM, ŽE SE TO STÁVÁ, A NEJEN NÁM

2.   SVÍTÁ A MĚ TO TRÁPÍ, NAD OBZOR STOUPÁ DÝM,
    PŘÍBOJ MI SUKNI SKRÁPÍ A TY JSI BŮH VÍ S KÝM
    G 
    PROČ U MOŘSKÝCH PLÁNI NIKDO NEMÁ STÁNÍ,
           HMI           AMI 
    PROČ JE MOŘE BIČ, CO MŮŽE STÁLE ŽENĚ PRYČ,
    PROČ TEN RACEK LÍTÁ A PROČ DENNĚ SVÍTÁ,
            D         AMI D7   G 
    NAČ MÁM POSTEL STLÁT, KDYŽ CELOU NOC NEMŮŽU SPÁT
    G 
    PROČ JSOU MUŽI SLABÍ, ČÍM JE LODĚ VÁBÍ,
            G7      AMI 
    PROČ BEZ DÁLEK ŽÁDNÝ NECHCE ŽÍT,
    C       AMI    G     F#   D7       G G7 CDUR 
    PROČ JSOU SLZY SLANÉ, DÍVČÍ PROSBY PLÁNÉ, PROČ TO TAKHLE MUSÍ BÝT

3.   SVÍTÁ A NOC SE KRÁTÍ, NAD OBZOR STOUPÁ DÝM,
    JEDNOU SE MÁ LOĎ VRÁTÍ, VRÁTÍ SE, JÁ TO VÍM