Transponuj +1   Transponuj -1

    P O P E L K Y            **1317
    A         D     E 
1.   KOLIK JE V ŘÁDKU NOT A KOLIK POD LINKOU, NIC VÍC,
    KOLIK JE DĚTSKEJCH ÚST, CO ZAMKNEŠ PRALINKOU, KDO VÍ,
   A PROČ JE,TÁTO,V ABECEDĚ PŘED EL KÁ?A ŘEKNI,TÁTO,ALE VÁŽNĚ,BYLA POPELKA
    PROČ SI DÍVKY ŘÁDY HRAJOU NA VELKÝ A PAK PLÁČOU JAKO MALÝ POPELKY,
        D       E     A     D       E    A 
    POPEL KRÁSY, HRÁŠEK TOUHY NENÍ LÉK,PŘITOM SCHÁZÍ JEN TEN POUHÝ OŘÍŠEK

2.   KOLIK JE PÍSKU NA POUŠTI A KOLIK TOU POUŠTÍ VEDE CEST,
    KDYŽ ÉRO ZEMI OPOUŠTÍ, CO VŠECHNO S SEBOU MUSÍ NÉST?
    A MŮŽE SE, TÁTO, MALÝ ZMĚNIT VE VELKÝ?
    A ŘEKNI, TÁTO, JSOU TEĎ JEŠTĚ POPELKY?
   JE TO KRÁSNÉ HRÁT SI VĚČNĚ S OTÁZKOU,JE TO KRÁSNÉ BĚŽET DÁL I ZA LÁSKOU
   VĚČNĚ PTÁT SE,BĚŽET SVĚTEM,ŘEKNU VÁM,PROTO FANDÍM DĚTEM A VŠEM POPELKÁM