Transponuj +1   Transponuj -1

    U  T Ř Í  L O U Ž Í   D DUR         **1305
    C      F     C              D     G 
1.   U TŘI LOUŽÍ STARÁ ŽÁBA KVÁKÁ, DÉŠŤ DO BLATOUCHŮ SI DĚLÁ KÁPY, KAP,
       C     F      C 
    KVÁKÁ NA ŽÁBY A NA MEJDAN JE LÁKÁ,
                G     C 
    NA DĚSNĚ VELKEJ MEJDAN, ŽE JI ULÍT ČÁP

    C      F         C 
REF:  U TŘI LOUŽÍ, TAM JÁ CHTĚL BYCH BYT,
              D      G 
    ASPOŇ DVĚ TŘI ŽÁBY VEDLE SEBE MÍT,
         C    F    C        F  G      C 
    VŽDYT NA ČÁPA UŽ NIKDO NEVĚŘÍ A HLAVNĚ V HOUŠTÍ, KDYŽ JE PŘÍŠEŘÍ

2.   KE TŘEM LOUŽÍM NENÍ CESTA ŽÁDNÁ, I PROPÁNAJÁNA, JAK TAM DOJÍT MÁM,
    U NÁŠ V BAŽINÁCH JE KAŽDÁ ŽÁBA ZRÁDNÁ,
    TÍM PÁDEM TADY CHŘADNU JAK ROBINSON SÁM    REF: