Transponuj +1   Transponuj -1

    J Á  V  P O S L E D N Í  D O B Ě   CDUR       **1304

    G            C     G          D 
1.   JÁ V POSLEDNÍ DOBĚ DOST ODJÍŽDÍM K TOBĚ POD VEČERNÍ MLHOU,
      G     G7     C     G        D    G  G7 
    S MĚSÍCEM SE STŘÍDÁM, KDYŽ TVŮJ DOMOV HLÍDÁM A NEJVÍC LOŽNICI TVOU

     C       G    C          G 
REF:  OBJÍŽDÍM NOCI A TMOU, PROSÍM, IRENE, BUĎ JEN MOU,
              C       G         D   G 
    JÁ DRŽÍM TU DOHLED A DOST ZLEJ MÁM POHLED A KVÉR SVŮJ NA KOLENOU
 
2.   JÁ Z TY VELKÝ LÁSKY UŽ MÁM ASI VRÁSKY A JSEM DOST NEVYSPALEJ,
    KDYŽ KOLEM TVEJCH OČI MOC JINEJCH SE TOČÍ,
    TAK MÁM STRACH, A NE MALEJ   REF: