Transponuj +1   Transponuj -1

    Z L A T É  S T Ř E V Í Č K Y      **1301
    C 
1.   MOJE STŘEVÍČKY JSOU JAKO ZE ZLATA,
                  G 
    KDYŽ JE MÁM, PŘIPADÁM SI TUZE BOHATÁ,
                                   C 
    TY SI VEZMU JEN V ONEN SLAVNÝ DEN, KDY SI SEDNEM DO KOČÁRU TY A JÁ

2.   MOJE BÍLÉ ŠATY CELÉ Z HEDVÁBÍ,
    TY NARÁZ VŠECHNY LIDI KOLEM PŘIVÁBÍ,
    ALE NEJVÍCE ZLATÉ STŘEVÍCE, AŽ SI SEDNEM DO KOČÁRU TY A JÁ
    C           DMI 
REF:  ACH, JSOU SAMÉ ZLATO, ACH, TY STOJÍ ZA TO,
    G              C 
    ZLATÉ STŘEVÍČKY NA NOHOU, TY TOLIK KRÁSNÉ JSOU
    JAK SE PĚKNĚ TŘPYTÍ, JAK SE ZLATEM SVÍTÍ,
     G                C   G  C 
    KDYŽ TY STŘEVÍČKY PĚKNĚ JDOU TOU ZLATOU ULIČKOU

3.   NA SVÉ STARÉ BANJO NEMÁM VŮBEC ČAS,
    JE TO DÁVNO, CO ZTRATILO SVŮJ ZLATÝ HLAS,
    ALE V ONEN DEN BUDE NALEZEN, AŽ SI SEDNEM DO KOČÁRU TY A JÁ

4.   MOJE SESTRA LUIS A MLADŠÍ BRATR BEN
    BUDOU KRÁSNÍ V TĚCH NOVÝCH ŠATECH V ONEN DEN
    ALE NEJVÍCE ZLATÉ STŘEVÍCE, AŽ SI SEDNEM DO KOČÁRU TY A JÁ   REF:

5.   POTOM ŘEKNU: SBOHEM, DĚTI, MUSÍM JÍT,
    ODCHÁZÍM TAM, KDE VĚČNĚ ZÁŘÍ SLUNCE SVIT,
    SEN JE VYPLNĚN, PŘIŠEL ONEN DEN, KDY SI SEDNEM DO KOČÁRU TY A JÁ

6.   VŠICHNI LIDÉ BUDOU MI DNES ZÁVIDĚT
    ZLATÉ STŘEVÍČKY I ZLATÝCH ŠESTNÁCT LET,
    BUDU BOHATÁ, CELÁ ZE ZLATA, AŽ SI SEDNEM DO KOČÁRU TY A JÁ   REF: