Transponuj +1   Transponuj -1 B02

            B I M  B A M             **1219

     D        A                D 
1.    HVĚZDA ZÁŘILA A VZDUCH SE CHVĚL, HVĚZDA ZÁŘILA A VZDUCH SE CHVĚL
     D   D7    G           D      A   D 
     HVĚZDA ZÁŘILA A VZDUCH SE CHVĚL,JASNÁ NOC NAD BETLÉMEM STÁLA

     D        G A D       G    A  D 
REF:   ! TICHOUNCE TAM HRÁLI, ! NA ZVONKY SI ZVONILI BIM BAM
     ! PŘIŠLI LIDÉ Z DÁ-LI, ! POVÍDALI A  CHODILI SEM TAM
     G  D      G  D 
     ! O, JAK SE MÁTE,! O,PROČ SE PTÁTE
     D        G A D       G    A  D 
     ! TICHOUNCE TAM HRÁLI, ! NA ZVONKY SI ZVONILI BIM BAM

2. [3X V CHLÉVĚ DÍTĚ JAKO Z RŮŽE KVĚT]  KRÁLOVÉ VZDÁVAJÍ MU DÍKY
  [3X LÁTKY, ŠPERKY RADOST POHLEDĚT ]  K TOMU DATLE A ČERSTVÉ FÍKY REF:

3. [3X K RÁNU VŠICHNI TIŠE USNULI ] K JEJICH ŠTĚSTÍ ČI K JEJICH SMŮLE
  [3X HVĚZDA ZÁŘILA A VZDUCH SE CHVĚL] POKOJ VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE  REF: