Transponuj +1   Transponuj -1

     S O U D N Ý  D E N               **1218

     AMI                G 
1.    ZDÁL SE MI SEN,ŽE SE NEBE HROUTÍ,ZDÁL SE MI SEN O POSLEDNÍ POUTI
     AMI                      G   AMI 
     ZDÁL SE MI SEN, ŽE VŠECHNO SEBEROU TI, V TEN SOUDNÝ DEN

2.    KAM BĚŽET MÁM, SLUNCE RYCHLE CHLADNE
     KAM BĚŽET MÁM, MĚSÍC NA ZEM SPADNE
     KAM BĚŽET MÁM, MOŘE UŽ JE NA DNĚ, V TEN SOUDNÝ DEN

3.    STŮJ, NECHOĎ DÁL, ČASU UŽ JE MÁLO
     STŮJ, NECHOĎ DÁL, MÍŇ NEŽ BY SE ZDÁLO
     STŮJ, NECHOĎ DÁL, OTEVŘI SE SKÁLO, V TEN....

4.    PÁN TĚ ZAVOLÁ, MÁ PRO KAŽDÉHO MÍSTO
     PÁN TĚ ZAVOLÁ, JEN KDO MÁ V DUŠI ČISTO
     PÁN TĚ ZAVOLÁ, DŘÍV NEDOKÁZAL BYS TO V TEN SOUDNÝ DEN
     AMI            G 
REF:   SOUDÍ, SOUDÍ PÁNY SLOUHY, SOUDÍ,SOUDÍ HŘÍŠNÉ TOUHY
     AMI            AMI   E 
     SOUDÍ, SOUDÍ VÝČET POUHÝ, A - A  A - A
      AMI               F 
     VTOM SE PROBUDÍŠ, TO BYL JEN SEN,VTOM SE PROBUDÍŠ, TO BYL JEN SEN
     DMI6                AMI E   AMI 
     VTOM SE PROBUDÍŠ, TO BYL JEN SEN JEN POUHÝ SEN

5.    ZDÁL SE MI SEN,O POSLEDNÍ POUTI,ZDÁL SE MI SEN,ŽE SE NEBE HROUTÍ
     ZDÁL SE MI SEN, ŽE VŠECHNO SEBEROU TI, V TEN SOUDNÝ DEN
     ZDÁL SE MI SEN, JÁ STOJÍM NA SVÉM MÍSTĚ
     ZDÁL SE MI SEN, MÉ SVĚDOMÍ JE ČISTÉ
     ZDÁL SE MI SEN, JEN JEDNO VÍM JISTĚ, JE SOUDNÝ DEN