Transponuj +1   Transponuj -1

   B R I G A D Ý R E K - SPIRITUÁL KVINTET   **1217

   DMI     GMI C F     DMI  C F C  F 
1.  JAK SEKYRKA BEZ OSTŘÍ, PRÁVĚ TAK JE MÁLO PLATNÁ
   F   DMI   B F  C     F GMI CMI GMI A7 DMI 
   LÁSKA, KTEROU STRAŠÍ HŘÍCH, ŽVÁST MNICHŮ, ŽE JE ŠPATNÁ

   DMI   F B F  C    F C DMI A   DMI 
REF: JÁ NEUMÍM SAMA SPÁT, CO DÁ ŽIVOT MÁ SE BRÁT

2.  BÁSNIK MÁ JEN MUŽNÝ KNÍR, PŘI MĚSÍČKU VONÍ K RŮŽI
   MNĚ SE LÍBÍ BRIGADÝR, TEN ZE MNE SEDŘE KŮŽI

3.  VÍNO KDYŽ KREV ROZJAŘÍ, LOUTNA SPUSTÍ SALTARELLO
   NECHCE MĚ VÉST K OLTÁŘI, VÍ CO SI ŽÁDÁ TĚLO

4.  RÁNO DŘÍV NEŽ SPRÁVCE VSTAL, MŮJ BRIGADÝR ZMIZEL HBITĚ
   JEN ŠŇUPEC TU ZANECHAL - SVŮJ TABÁK A SVÉ DÍTĚ

REF: JÁ NEMOHU VŮBEC SPÁT BRIGADÝREK ZKOUŠÍ ŘVÁT