Transponuj +1   Transponuj -1 B26

    J M É N O  Z N Á  I  K R Á L   - SPIRITUÁL KVINTET HMI?  **1216
    DMI          G     DMI 
REF:  JMÉNO ZNÁ I KRÁL, TO JMÉNO LETÍ TMOU NOČNÍ JUDEOU,
    DMI            AMI DMI 
    JMÉNO ZNÁ I KRÁL, DĚŤÁTKU ŘÍKAJÍ JEŽÍŠ.

    GMI        DMI       
1.   TMOU, TMOU HVĚZDA NAD BETLÉMEM ZÁŘÍ,
    GMI       DMI     B 
    TMOU, TMOU NESOU DARY HODNOSTÁŘI,
    DMI    AMI DMI 
    DĚŤÁTKU ŘÍKAJÍ JEŽÍŠ. REF

    GMI        DMI       
2.   GLORY ZNÍ VŠUDE  NARODIL SE Z PANNY,
    GMI        DMI      B  DMI   AMI   DMI 
    GLORY ZNÍ VŠUDE  RADUJTE SE S NÁMI, DĚŤÁTKU ŘÍKAJÍ JEŽÍŠ. REF:

    GMI      DMI       GMI      DMI      B 
3.   DÁL, DÁL SVÍTÍ VLASATICE BLEDÁ, DÁL, DÁL VOJSKO NEMLUVŇÁTKO HLEDÁ .. 
    DMI    AMI DMI         GMI     B A7 DMI 
    DĚŤÁTKU ŘÍKAJÍ JEŽÍŠ. REF +    DĚŤÁTKU ŘÍKAJÍ JEŽÍŠ.