Transponuj +1   Transponuj -1 A51

    M L Ý N Y   **1215
    D                 G                D 
REF:  SLYŠÍM MLÝNSKÝ KÁMEN,JAK SE OTÁČÍ SLYŠÍM MLÝNSKÝ KÁMEN,JAK SE OTÁČÍ
                F#    HMI G A D  A   G  D 
    JÁ SLYŠÍM MLÝNSKÝ KÁMEN,JAK SE OTÁČÍ, OTÁČÍ,OTÁČÍ,OTÁČÍ
      D      G     D       G7        D 
1.TY MLÝNY_MELOU CELOU_NOC,MELOU_CELÝ DEN,MELOU BEZ VÝHOD A MELOU STEJNĚ VŠEM
       D   G   D       E            A 
    MELOU DOLEVA,MELOU DOPRAVA, MELOU PRAVDU I LEŽ,KDYŽ ZROVNA VYHRÁVÁ
       D    G   D       G7         D 
    MELOU_OTROKÁŘE,MELOU OTROKY, MELOU NA MINUTY,NA HODINY,NA ROKY
       F#         HMI  G      D   A7   A 
    MELOU POMALU A JISTĚ, ALE MELOU VČAS, JÁ UŽ SLYŠÍM JEJICH HLAS REF.:
      D        G       D 
2.   JÁ_CHTĚL BYCH ASPOŇ_NA CHVÍLI BÝT_MLYNÁŘEM,
   PANE,_JÁ BYCH MLEL,AŽ BY SE_CHVĚLA ZEM
    TO MI _VĚŘTE,UMĚL BYCH _DOBŘE MLÍT
    JÁ BYCH _VĚDĚL, KOMU UBRAT, KOMU _PŘITLAČIT
    TY MLÝNY _ČEKAJÍ NĚKDE NAD NÁMI,AŽ ZDOLA _ZAZNÍ NAŠE _VOLÁNÍ
    AŽ ZAZNÍ _JEDEN LIDSKÝ _HLAS: PROBOHA _MELTE, JE ČAS!    REF.: