Transponuj +1   Transponuj -1

    A Ž  S E  K  N Á M  P R Á V O  V R Á T Í DMI  **1212
    AMI               E         AMI 
1.   CHCI SLUNCEM BÝT A NE PLANETOU - AŽ SE K NÁM PRÁVO VRÁTÍ
    CHCI SETŘÁST BÁZEŇ STALETOU - AŽ SE K NÁM PRÁVO VRÁTÍ
    AMI     G     C F    E           AMI 
RF:   JÁ ČEKÁM DÁL,JÁ ČEKÁM DÁL,JÁ ČEKÁM DÁL-AŽ SE K NÁM PRÁVO VRÁTÍ

2.   KAM CHCI, TAM PŮJDU A CO CHCI BUDU ČÍST - AŽ...
    A NA CO MÁM CHUŤ, TO BUDU JÍST - AŽ...
    UŽ NECHCI KÝVAT, CHCI SVŮJ NÁZOR MÍT - ...
    JÁ CHCI SVŮJ ŽIVOT JAKO ČLOVĚK ŽÍT - AŽ...
                          REF.:
3.   CHCI KLIDNĚ CHODIT SPÁT A BEZE STRACHU VSTÁVAT - AŽ...
    SVÉ DĚTI PO SVÉM VYCHOVÁVAT - AŽ...
    UŽ SE TĚŠÍM, AŽ SE NAROVNÁM - AŽ...
    SVÉ VĚCI ROZHODNU SI SÁM - AŽ...  REF: