Transponuj +1   Transponuj -1

    F A R A O       **1211
      C             F        C 
1.   JEN ŽHAVÝ PÍSEK,ŽHAVÁ POUŠŤ A ŽHAVÝ VZDUCH TAM BYL
    POD ŽHAVÝM SLUNCEM CHUDÝ LID A ŘEKA JMÉNEM NIL
                F   B F  C 
    TI LIDÉ BYLI OTROCI NAD NIMI KARABÁČ STÁL
                 AMI G   C 
    NAD KARABÁČEM VELEKNĚZ A NADE VŠEMI KRÁL

2.   ŘÍKALI MU FARAO A BYL TAK VYSOKO, ŽE NEVRHAL ANI STÍN
    ZATO MĚL SÝPKY, SKLEPY, ZLATO A LESKLÁ TĚLA OTROKYŇ
    ŘÍKALI MU FARAO, A TEN KDYŽ RUKOU HNUL DUNĚLY BUBNY K OBŘADŮM
    TANČILY KNĚŽKY, HLAVY PADALY, TO ABY NEPAD JEHO TRŮN
        C            G    C 
RF:   [:SVŮJ TRŮN MĚL FARAO RÁD, MĚL RÁD, MĚL RÁD
    C                G  C 
    NECHTĚL HO NIKOMU DÁT, TO NA ŽÁDNEJ PÁD:]

3.   ŘÍKALI MU FARAO A MUSEL VŠECHNO MÍT,TO VÍME Z DÁVNÝCH KNIH
    JEHO VOJSKA BY NIKDO NEPŘEHLÍD, KDYBY ŠEL TÝDEN KOLEM NICH
    ŘÍKALI MU FARAO A Z KNÍŽAT POZEMSKÝCH TEN NEJMOCNĚJŠÍ BYL
    AŽ JEDEN ČLOVĚK HLAVU ZDVIH A JEHO VŮLI SE POSTAVIL
    ŘÍKALI MU MOJŽÍŠ A MĚL TU VÝHODU, ŽE SE NEBÁL O SVOU MOC
    SVÉMU LIDU SLÍBIL SVOBODU A K ÚTĚKU ZVOLIL NOC

REF:  [:MĚL MOJŽÍŠ SVOBODU RÁD, MĚL RÁD, MĚL RÁD
    NECHTĚL SE SVOBODY VZDÁT, TO NA ŽÁDNEJ PÁD:]

4.   ŘÍKALI MU MOJŽÍŠ A JAKO LODIVOD, VEDL K MOŘI NÁROD SVŮJ
    ZA NÍM SE VOJSKO DALO NA POCHOD A FARAO VOLAL:STŮJ!
    CO UDĚLAL MOJŽÍŠ? HOLÍ UDEŘIL, VLNY SE ZVEDLY V MOCNÝ VAL
    NA JEDNOM BŘEHU MOJŽÍŠ BYL, NA DRUHÉM ZUŘIL KRÁL RF: SVŮJ TRŮN ..

5.   JEN ŽHAVÝ PÍSEK,ŽHAVÁ POUŠŤ A ŽHAVÝ VZDUCH TAM BYL
    POD ŽHAVÝM SLUNCEM CHUDÝ LID A ŘEKA JMÉNEM NIL
    TEN PŘÍBĚH DÁVNO ODVÁL ČAS, JEN KRÁLE NEODVÁL
    KUS MOJŽÍŠE JE V KAŽDÉM Z NÁS, TAK JAK TO BUDE DÁL?