Transponuj +1   Transponuj -1 D57=

    P O H Á R  A  K A L I C H     **1210
    AMI       G       AMI    G   AMI 
1.   ZVEDNĚTE POHÁRY PÁNOVÉ, UŽ JEN POSLEDNÍ PŘÍPITEK ZBÝVÁ
    AMI         G      C     G    AMI 
    POHLEĎTE, NAD POLEM ŠPITÁLSKÝM VRCHOLEK Z ROUBENÍ ZBÝVÁ
         G        AMI       G          AMI 
   ZA CHVÍLI ZBYDE TAM POPEL A TRÁVA NÁS ČEKÁ VÍTĚZSTVÍ,BOHATSTVÍ,SLÁVA
   Instr. G AMI G AMI
2.   RYŠAVÝ PANOVNÍK JEN SE SMÁL, SRUBY PRÝ DOBŘE SE BOŘÍ
    PALCEM K ZEMI UKÁZAL, AŤ DALŠÍ HRANICE HOŘÍ
    [:TA MALÁ ZEMĚ UŽ NEMÁ CO ZÍSKAT TEĎ BUDE TANCOVAT JAK BUDU PÍSKAT:]

   DMI       G       C  DMI       G        E7 
REF: NÁHLE SE POZVEDL VÍTR A MOCNĚ VÁL,ODNĚKUD PŘINESL NÁPĚV, SÁM SI HO HRÁL
     DMI   AMI     EMI AMI 
 INSTR. HM...
    AMI       G       AMI    G   AMI 
3.   ZVEDNĚTE POHÁRY PÁNOVÉ, VEČER Z KALICHU BUDEME PÍT
    AMI        G        AMI    G   AMI 
    NAD SRUBY KOROUHEV ZAVLÁLA, TO VŠAK NEZNAČÍ ŽE JE TAM SLÁVA
    AMI        G       C   G   AMI 
    VŠEM VĚRNÝM POKAŽDÉ NESMÍRNOU SÍLU A JEDNOTU DÁVÁ
         G        AMI        G         AMI 
    VE ZNAKU KALICH V KALICHU VÍRA  JEN PRAVDA VÍTĚZÍ, V PRAVDĚ JE SÍLA
    Instr. G AMI G AMI
    AMI         G      C   G   AMI 
4.   MODLI SE, PRACUJ A POSLOUCHEJ, KÁZALI PO CELÁ LÉTA
    MISTR JAN CESTU UKÁZAL PROTI VŠEM ÚKLADŮM SVĚTA
   [:BÝT ROVNÝ S ROVNÝMI, MUŽ JAKO ŽENA,DÁVAT VŠEM VĚCEM TA PRAVÁ JMÉNA:]

5.   DO TICHA ZAZNĚLA PŘÍSAHA, ANI KROK Z TOHOTO MÍSTA
    SE ZBRANÍ KAŽDÝ VYČKÁVÁ, DOBŘE VÍ, CO SE CHYSTÁ
    NAD NIMI STOJÍ MUŽ, PŘES OKO PÁSKA,SLYŠET JE DUNĚNÍ A DŘEVO PRASKÁ

REF:  NÁHLE SE POZVEDL VÍTR….
    DMI     AMI        EMI AMI         
    KDOŽ SU BOŽÍ BOJOVNÍCI A ZÁKONA JEHO,
    F       C      AMI    EMI 
    PROSTĚŽ OD BOHA POMOCI A DŮFAJTE V NĚHO