Transponuj +1   Transponuj -1 D51=

    O M N I A  V I N C I T  A M O R    **1209
    AMI        G      AMI C       G   C 
1.   ŠEL POCESTNÝ KOL HOSPODSKÝCH ZDÍ,PŘISEDL K NÁM A LOKÁLEM ZNÍ
    DMI        C   G  AMI  G   AMI 
    POZDRAV JAK SVATÉ PŘIKÁZÁNÍ - OMNIA VINCIT AMOR

2.   HEJ,ŠENKÝŘI, DEJ PLNÝ DŽBÁN, AŤ CHASA VÍ, KDO K STOLU JE ZVÁN
    SE MNOU AŤ ZPÍVÁ, KDO ZA SVÉ VZAL - OMNIA...
        C   G    AMI      C   G    C 
RF:   ZLAŤÁK PÁLÍ, NESLEVÍ NIC, ŠTĚSTÍ V LÁSCE ZNAMENÁ VÍC
        DMI  C    G 
    VŠECHNY PÁNY, AŤ VEZME ĎAS....

3.   JÁ VIDĚL ZEMI VÁLKOU SE CHVĚT, MUSEL SE BÍT A NENÁVIDĚT
    V PLAMENECH PÁLIT PROSBY A PLÁČ ...

4.   ZLÝ TRUBKY TROUBÍ,VÍTĚZÍ ZÁŠŤ,NAD LIDSKOU LÁSKOU ROZTÁHLI PLÁŠŤ
    V TOM KDOSI KRVÍ NAPSAL TEN VZKAZ ....   REF.:

5.   JÁ PROŠEL KAŽDOU Z NEJDELŠÍCH CEST,VŠUDE SE PTAL,CO ZNAČÍ TA ZVĚST
    AŽ ŘEKL MOUDRÝ: POCHOPÍŠ SÁM ...       REF.:

6.   TEĎ S NOVOU VÍROU OBCHÁZÍM SVĚT, MÁ HLAVA ZŠEDLA POD TÍHOU LET
    KAŽDÉHO ZDRAVÍM VĚTOU VŠECH VĚT: [:OMNIA VINCIT AMOR:]