Transponuj +1   Transponuj -1 D86=

    V Í N O  T E Ď  N A L E J  N Á M  HMI DMI  **1208
    AMI    G     F          E7 
RF:   VÍNO TEĎ NALEJ NÁM, AŤ SI KAŽDÝ CO CHCE ZPÍVÁ
    AMI  G         AMI   E7   AMI 
    VÍNA PLNEJ DŽBÁN - DNES DO RÁNA BUDEME PÍT
    VÍNO NALEJ NÁM, PO BOJI JEN ŽÍZEŇ ZBÝVÁ
    ZÍTRA NĚKDO Z NÁS TŘEBA UŽ NEBUDE ŽÍT

    AMI     G     C  G  AMI 
1.   NEŽ PŘIJDE DEN KAŽDEJ MÁ ČASU DOST,
    AMI    G     C   G  C 
    ZBÝVÁ JEN ZAPÍT ŽAL,KLÍT A MÍT ZLOST
      C     G      AMI (F)    E7 
    ŽE ZAS JE NÁS ČÍM DÁL MÍŇ, VÍRA JE TU JEN HOST
    AMI   G    F    E7   AMI 
    PROČ SE MÁME BÍT DRUHEJM PRO RADOST RF:VÍNO......PÍT

2.   KRÁTÍ SE NOC, V KRČMĚ VŠEM SLÁBNE HLAS
    RÁNO ZAVELÍ A KDEKDO ZLÁME VAZ
    [:UŽ ZNÍ ROZKAZ - DÁL BÍT SE, MŮŽEM TŘEBA I KRÁST
    TEN, KDO PŘEŽIJE, TOMU ZBYDE CHLAST:]        REF.:2X
    C     G    AMI       E 
3.   ZPÍVEJ AŽ DO RÁNA, NENÍ KAŽDÁ BITVA PROHRANÁ
    AMI   G    F    E   AMI   
    DOJDE I NA PÁNA A PAK SI BUDEME ŽÍT  NAJ ....