Transponuj +1   Transponuj -1

     K A M E N N Á  P R O S B A   AMI  **1204

    EMI      D        EMI 
1.   O POMOC ŽÁDÁ NÁPIS NA ZDI KATEDRÁLY
    G        D     G   AMI     D      G 
    JÁ KOLEM CHODÍM STEZKOU PRO PĚŠÍ A POKAŽDÉ MŮJ POHLED LETMO BLOUDÍ
           AMI               H7 
    K TĚM SLOVŮM,KTERÁ DÁVNO VYTESALY SNAD RUCE DĚDŮ V DOBĚ NEJTĚŽŠÍ
      AMIAMI         EMI     D   C   H7 
    3X [   a - h - c  h - a - E ]   e F# F# g g F#

2.   O POMOC BOŽÍ ŽÁDAJÍ TA VROUCÍ SLOVA SVOU LÉTY ZKAMENĚLOU VĚČNOSTÍ
    TOU NALÉHAVOU VÝZVOU TIŠE PLÁČOU,VZPOMÍNKY TOUHY,KTERÁ ZAS A ZNOVA
    ČAS BÍDY STŘÍDÁ S ČASEM RADOSTI  AMIAMI  EMI  H7
                         C  H  H A H 
3.   ZOUFALÁ PROSBA LIDÍ POBLOUZNĚNÝCH VÍROU,NIKDO JI NEPŘIVEDE K ŽIVOTU
    JAK PROBUDIT JI Z KAMENNÉHO SNĚNÍ
    KDYŽ VIDĚT CHCEME JEN ČERNOU A BÍLOU A SLOVY NELZE ZAKRÝT NAHOTU
    AMI             EMI     AMI     C     G 
4.   DNES NEVOLÁME V TĚŽKÉ CHVÍLI VŠEMOHOUCÍ A KÁMEN NAŠE PŘÁNÍ NEVÁŽÍ
       AMI    D       G 
    VŠAK MŮŽEME ŽÍT POUZE VÍROU V LIDI
          AMI             H7 
    KDYŽ MNOHDY SLOVO NAŠÍ PROSBY VROUCÍ JEN DO KAMENNÝCH SRDCÍ NARÁŽÍ
    O POMOC ŽÁDÁ NÁPIS NA ZDI KATEDRÁLY