Transponuj +1   Transponuj -1

    T A K  S E  V R A C Í M  K  H O R Á M  V Z D Á L E N Ý M **1201

    AMI           AMI7   D         AMI 
1.   TAK SE VRACÍM K HORÁM VZDÁLENÝM A VÍM,ŽE TAM ŠTĚSTÍ NEPOTKÁM
              DMI      F    E    AMI 
    PRACHEM TÁHNE STARÝ KŮŇ A MŮJ STÍN A PAK ŽÍZEŇ CO MÁM JAKO TRÁM

2.   JÁ TI VĚČNĚ ŘÍKAL PŘÍZEŇ SVOU MI DEJ A MĚJ CO CHCEŠ ZA SEBOU
    JEŠTĚ DNESKA SLYŠÍM TVÉ NEDOUFEJ,TVOJE SLOVA JAKO MRÁZ MĚ ZEBOU

            F                C 
REF:  CHTĚL BYCH BÝT TÍM POBUDOU,CO TI JEDNOU PŘIJDE POUTA DÁT
              DMI           C D G 
    AŽ TI SLOVA PLATNÁ NIC NEBUDOU, NA ŽÁDNEJ PÁD
    C          F                C 
    AŽ SE JEDNOU SRDCE TVÉ PROMĚNÍ,PŮJDEŠ ZA SVÝM CITEM BEZ ŘEČÍ
              DMI           E 
    TEN CO BUDE SDÍLET TVÉ VĚZENÍ, DOSVĚDČÍ A RÁD

3.   PROČ SE VRACÍM K HORÁM VZDÁLENÝM,KDYŽ VÍM, ... REF: 4.=3.