Transponuj +1   Transponuj -1

    P Í S E Ň  O  T O M, Ž E  Z A S  B U D E  L Í P EMI **1196
    DMI           F   DMI C  B A7 
REF:  DOUFÁM,ŽE ZAS BUDE LÍP,PRÁZDNÝ KAPSE ZPÍVÁM
    DMI             F        A7 
    DOUFÁM,ŽE ZAS BUDU MÍT NA KORÁLE A NA VELKEJ FLÁM
         B        DMI 
    NA TŘI KRÁLE AŽ POJEDU K VÁM

        DMI             B       C      DMI 
1.   RÁD TĚ VÍDÁM,VE STÍNU TRÁVY,JAK SI LEŽÍŠ,JAK TI CHUTNÁ JARNÍ DÉŠŤ
                B        AMI       B A7 
    JAKÉ SE MNOU MÁŠ ASI PLÁNY, KDYŽ PO MILOVÁNÍ VÍTR ODLIV MÁ  REF:

2.   ČÍ BIČ HOLKA TĚ POPOHÁNÍ,ZA OBZOREM ČEKÁ TULÁK MALEJ VŮZ
    JAK USLYŠÍM V MÉM TĚLE TÁNÍ,LEDY PRASKAJ,V ŽILÁCH SMUTKY ODNESOU REF

3.   RÁD TĚ VÍDÁM VE STÍNU TRÁVY,TĚLO TVÝ MI VONÍ JAKO PLANEJ KMÍN
    JAKÉ SE MNOU MÁŠ ASI PLÁNY,KDYŽ MI ZAPÍNÁŠ ŘETÍZKY NA BOTÁCH REF: