Transponuj +1   Transponuj -1

    S O T V A  S E  N A R O D Í Š   **1182
    C     G   C      G  F     C    G  C 
1.   SOTVA SE NARODÍŠ,UŽ TI KONĚ KOVOU,ŠAVLIČKU CHYSTAJÍ OCELOVOU
    G  AMI DMI  G  F    C    G   C 
    OCELOVOU,BEZ PARÁDY,CO KMÁNI DOSTÁVAJ U ARMÁDY

2.   SOTVA SE NARODÍŠ,UŽ SI VERBÍŘ PÍŠE,ŽE NEJSI ZE ZÁMKU ALE Z CHÝŠE
    ALE Z CHÝŠE POD HORAMA,TĚŽKO SE VYPLÁCET ŠESTÁKAMA

3.   SOTVA SE NARODÍŠ,UŽ TI KULKU LIJOU,KDO STŘELÍ DŘÍV,TOHO NEZABIJOU
    NEZABIJOU A PAK MOŽNÁ, JAKEJ MAJ MRZÁCI ŽIVOT POZNÁ

4.   SOTVA SE NARODÍŠ,UŽ TI ŠIJOU KABÁT,KTEREJ SI OBLÍKNEŠ JEDNOU DVAKRÁT
    JEDNOU,DVAKRÁT,NAPOSLEDY, ZELENÝ SUKNO JE ZKRVAVENÝ

5.   KDEJAKEJ GENERÁL,KDEJAKEJ KAPRÁL,S FLINTAMA LIDI BY DO POLE HNAL
    DO POLE HNAL PROTI SOBĚ,CO JSOU TI METÁLY PLATNÝ V HROBĚ