Transponuj +1   Transponuj -1 A47

    B A T A L I O N     **1177

    DMI  F  C    DMI      F  C DMI AMI DMI  
REF1:  VÍNO MÁŠ A MARKY - TÁNKU, DLOUHÁ NOC SE PRO-HÝ- ŘÍ
    DMI  F  C    DMI      F  C DMI AMI DMI 
    VÍNO MÁŠ A CHVILKU SPÁNKU,DÍKY  DÍ-KY VER-BÍ- ŘI

    DMI              F     C   DMI AMI  
1.   DŘÍVE NEŽ SE ROZEDNÍ, KAPITÁN K OSEDLÁNÍ ROZKAZ DÁ - VÁ
    DMI         F C DMI AMI DMI  
    OSTRUHAMA DO SLABIN KONĚ PO- HÁ- NÍ
    DMI              F     C   DMI AMI 
    TAM NA STRANĚ POLEDNÍ,ČEKAJÍ ŽENY ZLAŤÁ -KY A  SLÁ -VA
    DMI        F C    DMI AMI DMI 
    DO VÝSTŘELŮ Z KARABIN ZVON UŽ VY –ZVÁ -NÍ

   DMI    F   C       DMI  DMI     F    C DMI AMI DMI 
REF2:VÍNO NA KURÁŽ A POMILOVAT MARKYTÁNKU,ZÍTRA DO BURGUND BATALION ZA MÍ ŘÍ
   DMI    F   C        DMI  DMI    F     C DMI AMI DMI 
  VÍNO NA KURÁŽ A K RÁNU 2 HODINKY SPÁNKU,DÍKY DÍKY VÁM KRÁLOVŠTÍ VERBÍŘI

    DMI              F     C   DMI AMI 
2.   ROZPRÁŠEN JE BATALION,POSLEDNÍ VOJÁCI SE K ZEMI HROUTÍ
    DMI         F C  DMI AMI DMI 
    NA POLŠTÁŘI Z KOPRETIN BUDOU VĚČNĚ SPÁT
    DMI             F      C  DMI AMI 
    NEPLAČ SLADKÁ MARION,VERBÍŘI NOVÉ CHLAPCE PŘIVEDOU TI
    DMI        F C  DMI AMI DMI 
    ZA KRÁLOVSKÝ HERMELÍN PADNE KAŽDÝ RÁD REF2: REF1: (SOUČASNĚ)