Transponuj +1   Transponuj -1

    V Í M  C O  B Y C H  T I  M Ě L  Ř Í C T GDUR!    **1165
    D         EMI         D        G 
1.   VÍM,CO BYCH TI MĚL ŘÍCT,NEMĚL JSEM TĚ RÁD,NAVŽDY ODCHÁZÍM
           D          EMI  A      D 
    JINDE BUDU SPÁT,NEVÍŠ PROČ BYCH LHAL A NĚCO PŘEDSTÍRAL.

2.   SÁM,MUSÍM JINDE SPÁT A KDYŽ USÍNÁM,VŽDYCKY SE MI ZDÁŠ
    ZAS JSI JENOM MÁ A JÁ UVĚŘÍM, TĚM SNŮM BLÁZNIVÝM.

    G        F#      HMI    E 
REF:  MÁŠ KRŮPĚJ NA ŘASÁCH, KDYŽ ODCHÁZÍŠ NÁHLE BEZ LOUČENÍ
    G         F#     B       D 
    SVŮJ SMUTEK NEDÁM ZNÁT,NOSÍM SMÍCH, LŽIVEJ SMÍCH
    G         F#      HMI    E 
    VÍM, NESMÍM TĚ MÍT RÁD, DLOUHÉ TÝDNY ČEKÁM VYLÉČENÍ
    G            F#       HMI 
    ŠVEC SVOU JASNĚNKU ZTRATIL A TAKY ZAPOMNĚL

3.   HRÁT,JINÉ BUDU HRÁT,MOŽNÁ OBJÍMAT,NECHÁM SI VŠAK ZDÁT
    ŽE MĚ TEĎ SLYŠÍŠ A ZAS PŘICHÁZÍŠ BLÍŽ A VLASEM ZAVONÍŠ.

4.   VÍM,CO TI NESMÍM ŘÍCT,BYL JSEM S TEBOU RÁD,NERAD ODCHÁZÍM
    JINDE NECHCI SPÁT,MUSÍM TI VŠAK LHÁT A ÚSMĚV PŘEDSTÍRAT

REF:  MÁŠ KRŮPĚJ NA ŘASÁCH, KDYŽ ODCHÁZÍŠ NÁHLE BEZ LOUČENÍ
    SVŮJ SMUTEK NEDÁM ZNÁT,NOSÍM SMÍCH, LŽIVEJ SMÍCH
  ... VÍM, CO TO JE MÍT RÁD, DLOUHÉ TÝDNY ČEKÁM VYLÉČENÍ
    ČEKÁM NA JASNĚNKU DÁL A NEZAPOMÍNÁM, ČEKÁM NA JASNĚNKU DÁL-