Transponuj +1   Transponuj -1

    D O  P T A Č Í C H  P L O U T V Í   MIKI RYVOLA   **1163

    CMAJ7 AMI    FMAJ7 G# B   CMAJ7 AMI   F    E 
1.   TAK  SNAD ABYCH ŠEL, SLEČNO, KRÁ -  SNÝ LŽI DEN MĚNÍ VE SKUTEČNO
    AMI G F  E   AMI GDIM FMAJ7 
    !MÝ VLAKY CHYTNEŠ STĚŽÍ,  PEŘÍČKA PTAČÍ MI NA CESTU SNĚŽÍ
    FMI              C MAJ7 
    BLÁZNIVÝ ZVONY MI CINKAJÍ Z VĚŽÍ.

    CMAJ7  AMI  FMAJ7 G# B CMAJ7  AMI F      E 
2.   TEĎ   BUĎ ROZUMNÁ SLEČNA, KRÁM   ZAVÍRÁM A TY JSI JENOM VDĚČNÁ
    AMI  G F E   AMI GDIM FMAJ7 
    !SVOU ROLI DOHRÁL BLÁZEN, NAHORU DO MRAKŮ VYLÍTNE RÁZEM
    FMI              C MAJ7 
    TVRDĚ A MIZERNĚ PŘISTÁVÁ NA ZEM.

    CMAJ7         C7   F     FMI     CMAJ7 
REF:  LHŮTA ZÁRUČNÍ PO RÁNU KONČÍ,ZE SLIBŮ AŽ PAK OPREJSKÁ LAK
    F      E        AMI     G7     C 
    LETĚT DO MRAKŮ, S BLÁZNEM SE ZTRATIT A VÍC SE NEVRÁTIT.
       FMAJ7         FMI          CMAJ7 
    TRAPNEJ DOTAZNÍK PAK PÍŠEME,CO SE NEHODÍ TO ŠKRTNEME

    CMAJ7  AMI   FMAJ7 G# B  CMAJ7  AMI  F     E 
3.   TAK   SNAD ABYCH ŠEL, SLEČNO, TVÝ   PŘÍTULNO MĚNÍ SE NA NETEČNO
    AMI G F  E   AMI GDIM FMAJ7 
    LÁSKY JSEM DOBRAL PŘÍDĚL, ZBYTEK SI USCHOVÁM, CO BYCH SE STYDĚL
    FMI              C MAJ7 
    DO PTAČÍCH PLOUTVÍ A DO RYBÍCH KŘÍDEL.