Transponuj +1   Transponuj -1

   T V U J  S L A V N Y  D E N   **1152
    C      G       C       G       C  
1.   TVŮJ SLAVNÝ DEN,TEĎ NASTÁVÁ,JÁ ŘÍCT TI MÁM,PŘÁNÍ PRÁZDNÁ
    C      G        C   F   C       G  C  
    JAK SMÍCH A PLÁČ,KDYŽ NARÁZ ZNÍ,SNAŽÍM SE ŘÍCT,BUĎ ŠŤASTNA S NIM.
    C               F     G            C  
REF:  BUĎ ŠŤASTNA LÁSKO MÁ,DAL SE SMĚJ,PÍSEŇ VESELOU DNES AŽ DO RÁNA HREJ
    NEUMÍM TEĎ S TEBOU JÁSAT,SÁM DOBŘE VÍM,ŽE SE DO NÁRUČE TVÉ UŽ NEVRÁTÍM

2.   TVŮJ SLAVNÝ DEN,HOUF PŘÁTEL TVÝCH,JSI PROVDANÁ,MĚ ZMRZNUL SMÍCH
    JEN POSLOUCHEJ,BUDU TI HRÁT A VÍC UŽ NIC,JDEŠ JINAM SPÁT.