Transponuj +1   Transponuj -1

 *2   B Í L Ý  Š Á T E K      **1149
    C      G     C   F      G    C G 
1.   NA POTOCE PLAVE BÍLÝ ŠÁTEK,BĚLEJŠÍ NEŽ MOJE KOŠILE
     C [F]     G      C AMI  F       G     C 
    [: TEN TAM HODIL JEDEN HEZKEJ VOJÁK, KDYŽ SE VRACEL DOMŮ OD MILÉ:]
2. KAMPAK ŠÁTKU BÍLÝ ASI PLAVEŠ, DO PŘÍSTAVU NEBO DO MOŘE
    KOLIK DÍVEK HOCHU JEŠTĚ ZKLAMEŠ,KOLIK DÍVEK ŽIJE PRO HOŘE
3. JEDNOU PŘIJDE TA JÍŽ BUDEŠ VĚRNÝ, JÍ PAK ŽÁDNEJ ŠÁTEK NEVEZMEŠ
    AČ JSI SPÁVAL VŽDYCKY SE SVOU MILOU,DO HROBU PAK SÁM SI ULEHNEŠ 4.=1.