Transponuj +1   Transponuj -1

    M O D R A V Ý  D Ý M   Dvořák/Hrdlička    **1136
    C    F9       C       F9     C 
1.   MODRAVÝ DÝM Z CIGARET STOUPÁ, ZA OKNEM MÝM NEBE SE HOUPÁ
          G       F      C       G C 
    Z PLAKÁTŮ CÁR PO DEŠTI ZBYL, POMALU SVÍTÁ, POMALU SVÍTÁ

    AMI  D7    G  AMI  D7    G  DMI   E 
REF:  MÍSTO LAMPY VEČERNÍ, ČEKÁM AŽ SE ROZEDNÍ, DEN LOUČENÍ

2.   ČAJ POSLEDNÍ V HRNÍČKU MÍCHÁM, NA STĚNĚ STÍN DNES NEPOSPÍCHÁM
    SNAD JE TO TÍM, ŽE DNEŠNÍ DEN, POMALU SVÍTÁ, POMALU SVÍTÁ  REF: