Transponuj +1   Transponuj -1

    S T Á N K Y   - BRONTOSAUŘI    **1102

    C    F         C      FMI 
1.   U STÁNKŮ NA LEVNOU KRÁSU, POSTÁVAJ, A SMĚJOU SE ČASU
     C       G          C 
    S CIGARETOU, A S HOLKOU, CO NEMÁ KAM JÍT
    SKLENIČEK PÁR, A PÁR TAHŮ Z TRÁVY, UTEČE DEN, JAK VEČERNÍ ZPRÁVY
    NEUMĚJ ŽÍT, A BOUŘEJ SE A NEPOSLOUCHAJ

    C7  F         G        C      FMI 
REF:  JEN ZAHLÍDLI SVĚT, MAJ NA DUŠI VRÁSKY, TAK MÁLO JE, MÁLO JE LÁSKY
    C       G           C 
    ZTRACENÁ VÍRA HROZNY Z VINIC NEPOSBÍRÁ

2.   U STÁNKŮ NA LEVNOU KRÁSU, POSTÁVAJ, A ZE SLOV A HLASŮ POZNÁVÁM
    JAK MÁLO JSME JIM STAČILI DÁT  REF:  JEN.....2X