Transponuj +1   Transponuj -1

    M A D A G A S K A R          **1099

    C     AMI            E AMI G 
1.   NA PALUBĚ STARÝHO ŠKUNERU STOJÍ DVA PIRÁTI
    KAŽDEJ Z NICH MÁ U HUBY FLANDĚRU, AŤ JE BŮH ZATRATÍ
    G              C           G 
    KAPITÁN ŘVE VZTEKLE NAHOŘE- AŤ TU BANDU HODĚJ DO MOŘE

        C               G       C 
REF:  NA MADAGASKARU VYPUSTÍME PÁRU, ZAJDEME DO BÁRU SE NAPÍTI
    Z NOČNÍHO OBLAKU ZLATA ZÁŘ MAJÁKŮ DO NAŠEHO ZRAKU NÁM ZASVÍTÍ
    AMI       E       F        G 
    DO GINU NAMOČÍŠ OFINU, BUDEME MÍT PSINU, NÁMOŘNÍCI
    NA MADAGASKARU VYPUSTÍME PÁRU, ZAJDEME DO BÁRU SE NAPÍTI

2.   NAŠÍ LODI VLHKO NEUŠKODÍ, ŘÍKÁ NÁŠ KAPITÁN
    PROTO WHISKY ZAVLAŽOVAT PYSKY MUSÍ NÁM PLNÝ DŽBÁN
    KDYŽ ZVEČERA Z PŘÍSTAVU PŘIJDU, ZE STOŽÁRU SKOČÍM NA PŘÍDU REF.