Transponuj +1   Transponuj -1

    K U L A T Ý  O B D É L N Í K Y   HOP-TROP  **1082
      C 
1.   TAK POJĎ SE MNOU TY MOJE POUPĚ
     G        C 
    JÁ UKÁŽU TI OPIOVÝ DOUPĚ
          C 
    TAM V TĚŽKÝM DÝMU OMAMNEJCH JEDU
        G            C 
    UKÁŽU TI FIALOVEJ LES A ŽLUTOU VODU

       C                   G       C 
REF:  KULATÝ OBDÉLNÍKY, KULATÝ OBDÉLNÍKY FIALOVEJ LES A ŽLUTÁ VODA

2.   LEŽÍM SI NA BRISE NA ZÁDECH BEDNU KÝTU
    V KAPSE HRST HAŠIŠE ŽIJU SI V BLAHOBYTU
    DVA KUFRY ALGENY DOSTAL JSEM ZA CHATU
    A POTOM ZA AUŤÁK LSD LOPATU           REF.:

3.   FEUMETRÁK POSVAČÍM, ČICHNU SI ČIKULI
    MÁM Z TOHO ČISTIDLA FRŇÁK JAK BAMBULÍ
    KONEČNĚ V KOMATU RYSY MI PŘITUHLY
    SAKO A KRAVATU DAJÍ MI DO TRUHLY   REF.: