Transponuj +1   Transponuj -1

    M R A Č Í S E  M R A Č Í     **1077
   C    AMI  DMI   G  F       C   AMI  C  G  C 
1.  MRAČÍ SE MRAČÍ,BUDE-LI PRŠET,PŘED NAŠIMA JE ZELENÉ VRŠEK,ZELENÉ VRŠEK

2.  A POD TÍM VRŠKEM ŠIROKÉ KÁMEN, SEDÍ SYNEČEK [:S PANENKO NA NĚM:]

3.  SYNEČEK PRAVÍ HLAVĚNKA BOLÍ, ZAVAŽ PANENKO [:AŤ SE MNĚ ZHOJÍ:]

4.  PANENKA VÁŽE, HLAVĚNKA KLESLA, CO SES PANENKO, CO SES TAK LEKLA

5.  JAK JÁ SE NEMÁM SLABÁ LEKATI,KDYŽ UŽ TY MNĚ CHCEŠ[:V RUKÁCH SKONATI:]

6.  JÁ NESKONÁVÁM, JENOM SE LOUČÍM,TEBE PANENKO [:BOHU POROUČÍM:]