Transponuj +1   Transponuj -1

    N E V I D O M Á  D Í V K A    GDUR?  **1067
   C     DMI     C  DMI C     DMI      C DMI 
1.  V ZAHRADĚ ZA CIHLOVOU ZÍDKOU, POPSANOU V SLAVNÝCH VÝROČÍCH
   C    DMI   E7    AMI       F     G      E 
   SEDÁVÁ NA PODZIM NA TRÁVĚ PŘED BESÍDKOU, DĚVČÁTKO S PÁSKOU NA OČÍCH

2.  POHÁDKU O MLUVÍCÍM PTÁKU A O TŘECH ZLATÝCH JABLONÍCH
   A TAKY O LÁSCE, JIŽ V ČERNÝCH KVĚTECH MÁKU, PŘIVEZOU JEZDCI NA KONÍCH
          AMI       DMI     AMI    G 
REF:  PROSÍM VÁS, NECHTE JI, ACH NECHTE JI, TU NEVIDOMOU DÍVKU
    F             E 
    PROSÍM VÁS, NECHTE JI SI HRÁT
    DMI          AMI 
    VŽDYŤ MOŽNÁ HRAJE SI, NA SLUNCE S NEBESY,
    F               E 
    JEŽ NIKDY NEUVIDÍ, AČ JI BUDE HŘÁT

3.  POHÁDKU O MLUVÍCÍM PTÁKU A O TŘECH ZLATÝCH JABLONÍCH
   A TAKY O LÁSCE, JIŽ V ČERNÝCH KVĚTECH MÁKU, PŘIVEZOU JEZDCI NA KONÍCH
4.  POHÁDKU O KOUZELNÉM SLŮVKU, JEŽ VZBUDÍ VŠECHNY ZAKLETÉ
   POHÁDKU O DUZE, JEŽ SPÁVÁ NA OSTRŮVKU, NA KTERÉM POKLAD NAJDETE.REF:

5.  V ZAHRADĚ ZA CIHLOVOU ZÍDKOU, POPSANOU V SLAVNÝCH VÝROČÍCH
   SEDÁVÁ NA PODZIM, NA TRÁVĚ PŘED BESÍDKOU, DĚVČÁTKO S PÁSKOU NA OČÍCH
6.   RUKAMA DOTÝKÁ SE KVĚTŮ A NERUŠÍ JI MOTÝLI
    JEN TROCHU HRAJE SI S ŘETÍZKEM AMULETU, JEN NA CHVÍLI  REF: