Transponuj +1   Transponuj -1

    J E Ř A B I N Y        **1064
1.  POD TMAVOČERVENÝMI JEŘABINAMI,ZAHYNUL MOTÝL MEZI KARABINAMI
    ZÁSTUPCE PRO TÝL ŠLÁPL NA BĚLÁSKA
    ZAHYNUL MOTÝL JAKO NAŠE LÁSKA, ZAHYNUL MOTÝL JAKO NAŠE LÁSKA.
2.  NA BŘEHU ŘEKY ROSTE TRÁVA OSTŘICE,PRÝ PŘIŠLI VČAS,VŠAK VTRHLI
    JAKO VICHŘICE.
    NAD TICHOU ZEMÍ VRČÍ NETOPÝŘI, A NÁROD NĚMÝ TLUČOU OFICÍŘI ...
3.  NA NEBI MĚSÍC JAKO KOLÁČ S TVAROHEM,
    KOUPÍM SI LÁHEV RUMU V KRČMĚ ZA ROHEM.
    BUDEŠ SE LÍBAT V NOCI S CIZÍM PÁNEM,
    JÁ BUDU ZPÍVAT ZPITÝ S KAPITÁNEM ...