Transponuj +1   Transponuj -1

    Z N A M E N Í  D O B Y -KRYL  GDUR?   **1062
A    D     A   D    A   F#MI   A         E 
1.   PŘED OKNY SLOUP,ZNAMENÍ MORU. PŘEDPOVĚD PROVAZU A DIVNÝCH MRAVŮ.
        A  A7      D   F F#MI E  F#MI  C#MI    F#MI  
    KLESÁME HLOUB SE STRACHEM TVORŮ,PŘED RANOU DO VAZU,PŘED ZLOBOU DAVU

2.   NA STĚNĚ MŘÍŽ,ZNAMENÍ DOBY. DĚSÍM SE OBRÁZKŮ, DĚSÍM SE ŠACHU
    ZBYL JENOM KŘÍŽ,ZŮSTALY SKOBY A MYŠLENKA NA LÁSKU V ZAJETÍ STRACHU.
    E                 F#MI 
REF:  ZÁSTUPY LIDI JDOU POZPÁTKU VPŘED, TAK JAKO RACI
    E                  F#MI 
    ZBABĚLOST, HOSTII, KAŽDÝ SI POZVEDÁ, PÁLÍ HO DLAŇ
    E                F#MI 
    MNOZÍ SE STYDÍ ŽE STAVĚLI SVĚT, NĚKTEŘÍ ZVRACÍ
    E       F#MI      C# 
    DÁVAJE BESTII ZE SVÉHO OBĚDA POVINNOU DAŇ

3.   K VÝKAZU ZTRÁT PŘIPIŠTE SEBE, ŽE JSTE JEN COUVALI, MLČKY A KVAPNĚ
    ZA TO KDYŽ BRÁT CHTĚLI VÁM NEBE, ŽE JSTE JIM KÝVALI, BOŽE JAK TRAPNĚ.

4.   PŘES ČELO STÍN,ZNAMENÍ STUDU, ZNAMENÍ MALÉHO LIDSKÉHO STRACHU
    NA PITÍ BLÍN, K ZÁBAVĚ NUDU, K DŮVĚŘE PODLÉHO A NASYPAT HRACHU.