Transponuj +1   Transponuj -1

    A N D Ě L         **1059
    A     F#MI     A      E 
1.   Z ROZMLÁCENÝHO KOSTELA, V KRABICI S KUSEM MÝDLA
    A    F#MI      A   E     A 
    PŘINESL JSEM SI ANDĚLA, POLÁMALI MU KŘÍDLA.
    DÍVAL SE NA MĚ ODDANĚ,JÁ MĚL JSEM TROCHU TRÉMU
    TAK VTISKNUL JSEM MU DO DLANĚ, LAHVIČKU OD PARFÉMU.
    A    F#MI      A      E 
REF:  A PROTO PROSÍM, VĚŘ MI, CHTĚL JSEM HO ŽÁDAT
    ABY MI MEZI DVEŘMI POMOHL HÁDAT
    A    F#MI HMI E  A   F#MI E  A 
    CO MĚ ČEKÁ A NEMINE  CO MĚ ČEKÁ A NEMINE.

2.   PAK HLÍDALI JSME OBLOHU,POZORUJÍCE PTÁKY
    DEBATUJÍCE O BOHU A HRANÍ NA VOJÁKY
    DO TVÁŘE JSEM MU NEVIDĚL, POKOUŠEL SE JI SCHOVAT
    TO ASI PTÁKŮM ZÁVIDĚL, ŽE MOHOU POLETOVAT.   REF:

3.   KDYŽ NOVINKY MI SDĚLOVAL U OKNA DO LOŽNICE
    JÁ KŘÍDLA JSEM MU UKOVAL Z MOSAZNÝ NÁBOJNICE
    A TAK JSEM POZBYL ANDĚLA, ON OKNEM ODLETĚL MI
    VŠAK PŘÍTEL PRÝ MI UDĚLÁ NOVÝHO Z MOJÍ HELMY. REF: