Transponuj +1   Transponuj -1

    V E L I Č E N S T V O  K A T   **1057
    AMI         G     AMI C        DMI     E 
1.   V PONURÉM OSVĚTLENÍ GOTICKÉHO SÁLU,KUPČÍCI VYDĚŠENÍ HLEDÍ DO MISÁLŮ
     F    G     DMI   EMI DMI  
    A HOUFEC MORDÝŘŮ SI ŽÁDÁ POŽEHNÁNÍ,
    DMI         AMI    E     AMI  
    [ 2X VŽDYŤ PRVNÍM Z RYTÍŘŮ JE VELIČENSTVO KAT 2X]

2.   KNĚZ-ĎÁBEL, CO MŠI SLOUŽÍ, Z OPRÁTKY MÁ ŠTÓLU
    POD FIALOVOU KOMŽÍ LÁHEV VITRIOLU
    PACH SÍRY Z HMOŽDÍŘŮ SE VÁLÍ K RUDĚ KÁPI
    PRVNÍHO Z RYTÍŘŮ, HLE , VELIČENSTVO KAT ...
    C      G   F     G  
REF:  NA KOROUHVI STÁTU JE EMBLÉM S GUILOTINOU
    C      G   F     G  
    Z OSTNATÝHO DRÁTU,PÁCHNE TO SHNILOTINOU
    DMI           AMI DMI          E  
    V KRAJÍ HNÍZDÍ HEJNO KRKAVČÍ,LIDU VLÁDNE MISTR POPRAVČÍ.

3.   KRÁL KLEČÍ PŘED SATANEM,NA ŽEZLO SE TĚŠÍ
    A LÚZA POD PLATANEM RADU MOUDRÝCH VĚŠÍ
    A ZÁSTUP KACÍŘŮ SE RADUJE A JÁSÁ,
    VŽDYŤ PRVNÍM Z RYTÍŘŮ JE VELIČENSTVO KAT

4.   NA ROHU ULICE VRAH O MORÁLCE KÁŽE
    PŘED VRATY VĚZNICE SE PROCHÁZEJÍ STRÁŽE
    Z VOJENSKÝCH PANCÍŘŮ VSTŘÍC ČERNÝ NÁPIS HLÁSÁ
    ŽE PRVNÍM Z RYTÍŘŮ JE VELIČENSTVO KAT

REF:  NAD PALÁCEM VLÁDY ČNI PRAPOR S GUILOTINOU
    DĚTI MAJÍ RÁDY KORNOUTY SE ZMRZLINOU
    SOUDCOVÉ SE NA NĚ ZLOBILI, ZMRZLINÁŘE DĚTEM ZABILI.

5.   BYL HROZNÝ TENTO STÁT, KDYŽ MUSEL JSI SE DÍVAT
    JAK ZAKÁZALI PSÁT A ZAKÁZALI ZPÍVAT
    A BYLO JIM TO MÁLO, PORUČILI DĚTEM
    MODLIT SE, JAK SI PŘÁLO , VELIČENSTVO KAT

6.   S ÚŠKLEBKEM ĎÁBEL VIDĚL PRO KAŽDÉHO PODÍL
    SYN OTCE NENÁVIDĚL, BRATR BRATRU ŠKODIL
    JEN MOTÝL SMRTIHLAV SE NAD TOU ZEMÍ VZNÁŠÍ
    KDE V KRUHU TUPÝCH HLAV DLÍ VELIČENSTVO KAT.