Transponuj +1   Transponuj -1 C62

     P R Á Z D N Ý  S C H R Á N K Y   DDUR?  **1047
     G   C    G     G       C      G 
1.    SMÍM, VŠECHNO SMÍM, JENOM NESMÍM TI DÁT KYTKY DO VLASŮ,
       D                C       EMI 
     KAPSY JSOU SCHRÁNKY PRÁZDNÝ, JENOM RUCE SE V NICH HŘEJOU
       D         C      G 
     NEŘÍKÁME SLOVA ŽÁDNÝ A DĚTI SE NÁM SMĚJOU.
         G     C     G        D  C      G 
REF:   ČEKÁME OD BÝVALÝCH PŘÁTEL POZVÁNÍ,CO VYŠLI Z NÁS, CO VYŠLI Z NÁS.
     G        EMI         
     TROCHU VŮNĚ LESŮ,TROCHU LÁSKY DÁME,
     G   C   G       D       G 
     NA TU LÁHEV SMUTNÝ PRAVDY,NA TU JEŠTĚ MÁME

2.    SPÍM, DLOUHO SPÍM, ALE NESPÍM, KDYŽ MI S JINOU UTÍKÁŠ,
     PAK VSTÁVÁM JAKO SLŮNĚ, PŘIPADÁ MI HROZNĚ HLOUPÝ,
     PROČ VŮBEC DÍTĚ STŮNĚ A ŠTĚSTÍ, ŽE SE KOUPÍ.

3.    VÍM, NIC NEVÍM, JEN TO, JAKÝ BUDE ZÍTRA POČASÍ,
     KAPSY JSOU SCHRÁNKY PRÁZDNÝ, ŘEKNI, KDE PENÍZE SEJOU,
     NIKDO NEVÍ, JAK JE KRÁSNÝ, KDYŽ SE NÁM DĚTI SMĚJOU.