Transponuj +1   Transponuj -1 B51

    N E J D E L Š Í  V L A K   [A]      **1029

    C                 F          C 
1.   PROUD ŘEKY VÍ, KDY KÁMEN POHLADÍ, VÍ, KDY HO ZASTAVÍ HRÁZ
    F          C   AMI   C    G  C 
    VÍ, VODA VÍ, KDY JI NOC OCHLADÍ A ZNÁ JAK PÁLÍ MRÁZ.

2.   PLOUT S VLNOU VÝŠ A ZNÁT, KDE JE BŘEH TVŮJ, SLŮVKA TŘI PROSTÁ TI ŘÍCT
    TAM NĚKDE V DÁLCE JE NÁVĚSTÍ STŮJ, RÁDA TĚ MÁM, NIC VÍC.

    C G AMI  DMI EMI  F        EMI 
REF:  VÍTR STÍN TVŮJ SVÁL, NEJDELŠÍ VLAK JEL DÁL
    F     C      AMI   DMI    G     C 
    16 VAGÓNŮ MĚL, TENKRÁT MĚL, V POSLEDNÍM Z NICH JSI STÁL.

3.   KOUŘ ZPRÁVU HLÁSÍ,NEJDELŠÍ VLAK TVŮJ, VRÁTÍ SE PŮJDU MU VSTŘÍC
    BLÍZKO MÝCH OČÍ JE NÁVĚSTÍ STŮJ, RÁDA TĚ MÁM, NIC VÍC. REF:2X VÍTR